Vägen ut ur hatet – ett livsviktigt läromedel

 

Emerichfondens ”Vägen ut ur hatet” är ett läromedel om hatets och ondskans mekanismer. Materialet är tänkt att användas som diskussionsunderlag för hur vi tillsammans kan motverka våld och främlingsfientlighet – i ord och i handling.

Emerichfondens grundare Emerich Roth är socialarbetare och har i över 30 år arbetat med utslagna och hatiska människor. Han är övertygad om att skolan spelar en viktig roll i att fånga upp ungdomar som har hamnat snett.

– Framtiden sitter fem dagar i veckan i skolbänken. Så länge de ungdomar som mår dåligt finns kvar inom skolan så finns det möjlighet att hjälpa så gott som samtliga. Förebyggande arbete i skolorna är den bästa åtgärden för att stoppa – eller i varje fall minska – nyrekrytering av ungdomar till olika destruktiva gäng, säger Emerich.

För att öka kunskapen om hatets mekanismer har Emerichfonden tagit fram ett läromedelsmaterial. Det är tänkt att användas av ungdomar och deras lärare på högstadiet och gymnasiet. Materialet går under namnet ”Vägen ut ur hatet” och består av en bok, sju filmer, den här sajten och ett övningshäfte.

Boken

I tjugo års tid har Emerich Roth föreläst på skolor runtom i Sverige om vad hatet kan göra med en människa och vad som krävs för att sluta hata. Genom åren har han fått tusentals brev från elever som har velat dela med sig av sina egna tankar och erfarenheter. Breven ger en unik inblick i Sveriges ungdomars erfarenheter, tankar och känslor kring utanförskap, rasism, våld och svåra livsproblem. Men breven handlar också om kärleksfulla familjer, kamratskap, gemenskap och vad man kan göra för att hjälpa varandra. Boken, med titeln ”Vägen ut ur hatet”, bygger på ett urval av breven. Den är tänkt att inspirera till reflektion och diskussion kring hat, våld och främlingsfientlighet.

Karin Landmér, författare och redaktör
Marie Sterte, omslag/formgivning/montering
Jovanka Veit-Berg, illustrationer
Bo Andersson, fakta- och didaktikgranskare

Brev till Emerich från elever

Filmerna

Emerichfonden har låtit producera sju filmer, som bland annat skildrar förintelsen, hatets främsta orsaker och en före detta nynazists tankar och liv.

 • Förintelsens ögonvittne
  Emerich Roth berättar om sina upplevelser under andra världskriget. Hans berättelse kompletteras med arkivbilder och nyinspelade dramatiseringar.
 • Att hata andra som sig själv
  Carl Wennerstrand berättar om sitt liv som nynazist.
 • Vägen ut ur hatet
  En film som är ihopklippt av de två filmerna Förintelsens ögonvittne och Att hata andra som sig själv.
 • Hatets främsta orsaker
  Emerich Roth föreläser för en skola om hatets bakomliggande orsaker, under andra världskriget och i dag.
 • Resan till Auschwitz
  Vi följer sex elever på en resa till koncentrations- och förintelselägret Auschwitz.
 • Skolornas Fredspris
  Vi besöker St Illiansskolan som vann Emerichfondens pris 2009.
 • Elever ställer frågor till Emerich Roth
DVD eller Blu-ray

Förintelsen ögonvittne och Vägen ut ur hatet. Två av de filmer som ingår läromedelsmaterialet.

Sajten

Den här sajten bygger till stor del på boken. Men sajten är något mer än boken, något större och mer levande. Du kan ta del av andras berättelser om hat, våld och främlingsfientlighet – men även dela med dig av dina egna tankar och erfarenheter. Dåtid varvas med nutid, texter varvas med filmer.

Övningshäftet

Övningshäftet fungerar som stöd vid användning av materialet ute i skolorna. Häftet innehåller förslag på ett antal övningar och diskussioner kring de teman som boken, filmerna och den här sajten tar upp.

Läromedelsmaterialet ”Vägen ut ur hatet” skapades med hjälp av medel från Allmänna arvsfonden.

Övningshäfte

Övningshäftet följer samma kapitelindelning som filmen och boken Vägen utur hatet.